Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0905 955 951
E-mail: info@pampusikfashion.sk

Fakturačná adresa:
Andrej Jurčišin
Kružlov 244
086 04 Kružlov

IČO: 52481565
DIČ: 1077374650

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov,
číslo živnostenského registra: 760-21100.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár